Predaj rýb Vrútky

PONÚKAME
Vypitvanie a očistenie /odstránenie šupín, vnútorností, hlavy a plutiev/
CELOROČNÝ PREDAJ RÝB
Ponúkame Vám celoročný predaj sladkovodných rýb. Ryby na požiadanie vypitváme.